รำบูชาพระธาตุ  
 
ประมวลภาพ
ในงานนมัสการพระธาตุประสิทธิ์ (บุญเดือน ๔ ของดีนาหว้า)
วันที่ ๑-๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘
 
     
  VATTHATPRASIT  NAWA NAKHONPANOM
 
  07/12/2018 9:09 AM