รำบูชาพระธาตุ  
 
ประมวลภาพ
ในงานนมัสการพระธาตุประสิทธิ์ (บุญเดือน ๔ ของดีนาหว้า)
วันที่ ๑-๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘
 
     
  VATTHATPRASIT  NAWA NAKHONPANOM  
  06/11/2017 3:29 PM