"พระธาตุท่าอุเทน" พระธาตุประจำวันเกิดวันศุกร์"

องค์พระธาตุมีลักษณะเป็นเจดีย์ฐานสี่เหลี่ยม สูง 33 วา จำลองแบบมาจาก
พระธาตุพนมองค์เดิมแต่มีขนาดเล็กกว่า เรือนธาตุมีสองชั้นลดหลั่นกันขึ้นไป
แต่ละชั้นมีซุ้มประตูหลอกทั้งสี่ทิศเหนือซุ้มประตูมีทับหลังเป็นปูนปั้นลาย
ดอกบัวบาน รูปบุคคล และสัตว์ต่าง ๆ โดยมีลายพรรณพฤกษาเป็นพื้นหลัง
ตามกรอบซุ้มประตูบนเรือนธาตุก็มีลายพรรณพฤกษาประดับอยู่เช่นกัน
ภายในองค์ธาตุเป็นอุโมงค์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งพระอาจารย์สีทัตถ์ได้
อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้งประเทศพม่า นอก จากนี้ยังมีพระพุทธรูปทองคำ
และของมีค่าอื่น ๆ ที่ผู้ศรัทธานำมาถวาย บรรจุไว้ในองค์ธาตุด้วยบนกำแพงแก้ว
รอบองค์ธาตุมีประติมากรรมปูนปั้นฝีมือของพระอาจารย์สีทัตถ์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ
สุภาษิตคำพังเพยพื้นบ้าน ตลอดจนการจำลองนรก-สวรรค

วัดพระธาตุท่าอุเทน ตั้งอยู่ในเขต ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ภายในวัดแห่งนี้ปรากฏโบราณสถานสำคัญคือ พระธาตุท่าอุเทน ซึ่งไม่ปรากฏ
ประวัติการก่อสร้างที่แน่ชัด ทราบประวัติเท่าที่มีจารึกไว้ที่กำแพงพระธาตุ
(ตัวอักษรไทยน้อย)  ซึ่งกล่าวว่าท่านอาจารย์สีทัตถ์ ได้เป็นหัวหน้าชักชวน
พระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันก่อสร้างขึ้น เมื่อปี
พ.ศ. ๒๔๕๔  ใช้เวลาทั้งสิ้น ๖ ปี จึงแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๔๕๙

พระธาตุท่าอุเทนมีลักษณะเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนอยู่ในผังสี่เหลี่ยม กล่าวกันว่า
จำลองแบบมาจากพระธาตุพนม แต่มีสัดส่วนขององค์ธาตุที่เล็กกว่า และมี
ความสูงกว่าพระธาตุพนม บริเวณฐานและชั้นเรือนธาตุมีลายปูนปั้นงดงาม
ภายในองค์พระธาตุก่อ ๓ ชั้น ชั้นแรกอยู่ด้านในสุดก่อเป็นอุโมงค์เพื่อบรรจุสิ่งของ
มีค่าต่าง ๆ ชั้นที่ ๒ ก่อครอบอุโมงค์ สูงประมาณ ๕ วา  ชั้นที่ ๓ ซึ่งเป็นชั้น
นอกสุดก่อเป็นพระเจดีย์องค์ใหญ่ สูง ๓๓ วา

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ส่วนซุ้มประตูชั้นล่างขององค์พระธาตุด้านทิศใต้ได้พังทลายลง
กรมศิลปากรจึงได้ทำการบูรณะจนแล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ พร้อมทั้งได้ทำการ
เสริมคานคอนกรีตภายในเพื่อป้องกันองค์พระธาตุพังทลาย

เชื่อกันว่าผู้ที่เกิดวันนี้เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รักอิสระ รักสวยรักงาม
พระธาตุองค์นี้มีสิ่งที่ตรงกับเทพประจำวันศุกร์ คือพระธาตุหันไปทางทิศเหนือ
ของพระธาตุพนม ตรงกับทิศประจำของพระศุกร์ ผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุ
แห่งนี้จะได้รับอานิสงส์ให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์ เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ขึ้น
ยามรุ่งอรุณ วัดพระธาตุท่าอุเทน  ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณ
สถานของชาติ และกำหนดขอบเขตโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่
๑๑๕  ตอนพิเศษ ๔ง  หน้า ๒  ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๑   มีพื้นที่
ประมาณ ๒ ไร่ ๒ งาน ๘๙.๔๘ ตารางวา

เชื่อกันว่าผู้ที่เกิดวันนี้เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รักอิสระ รักสวย
รักงาม พระธาตุองค์นี้มีสิ่งที่ตรงกับเทพประจำวันศุกร์ คือพระธาตุหันไป
ทางทิศเหนือของพระธาตุพนม ตรงกับทิศประจำของพระศุกร์ ผู้ที่ไป
นมัสการพระธาตุแห่งนี้จะได้รับอานิสงส์ให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์ เปรียบเสมือน
พระอาทิตย์ขึ้นยามรุ่งอรุณ

สำหรับการเดินทางไป นมัสการพระธาตุท่าอุเทนนี้ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข
212 หรือถนนชยางกูร (อุบล-หนองคาย) จากตัวอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม
ไปยังอำเภอท่าอุเทน ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ผ่านจุดก่อสร้าง
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว โดยตัวพระธาตุนั้นตั้งอยู่ในเขตตัวอำเภอสามารถ
มองเห็นได้ยอดพระธาตุได้ในระยะไกล และอยู่ตรงข้ามกับเมืองหินบูรณ์ แขวงคำม่วง
สปป.ลาว นอกจากนั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายแห่ง เช่น ตลาดนัดไทย-ลาว
ทุกเช้าวันจันทร์ แม่น้ำสองสี ปากน้ำไชยบุรี(น้ำสงคราม-น้ำโขง) ตลาดปลาน้ำโขง
น้ำสงคราม ปลาส้ม ส้มปลาโด ตลาดนัดสับปะรดทุกวัน ป่าชุมชนดงกะแสน ฯลฯ

คำนมัสการพระธาตุท่าอุเทน
(ตั้งนะโม 3 จบ)


ทิศตะวันออก
ปุริมายะ ทิสายะ นทีติเร อุเทนะรัฏฐัสมิง อายัสสะมันเต สีทัตเถนะ ฐาปิตัง
พุทธะสารีริกะธาตุง สิระสานะมามิ

ทิศเหนือ
อุตตะรายะ ทิสายะ นทีติเร อุเทนะรัฏฐัสมิง อายัสสะมันเต สีทัตเถนะ
ฐาปิตัง พุทธะสารีริกะธาตุง สิระสานะมานิ

ทิศตะวันตก
ปัจฉิมายะ ทิสายะ นทีติเร อุเทนะรัฏฐัสมิง อายัสสะมันเต สีทัตเถนะ ฐาปิตัง
พุทธะสารีริกะธาตุง สิระสานะมานิ

ทิศใต้
ทักขิณายะ ทิสายะ นทีติเร อุเทนะรัฏฐัสมิง อายัสสะมันเต สีทัตเถนะ
ฐาปิตัง พุทธะสารีริกะธาตุง สิระสานะมานิ

  VATTHATPRASIT  NAWA NAKHONPANOM
 
  02/21/2019 12:39 PM